ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Open House ปีการศึกษา 2560
Open House ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพรตพิทยพยัต จัดขึ้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 "ศาสตร์ของพ่อ สานต่อพอเพียง ปั้นพรตให้เป็นเพชร"
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2560,11:15   อ่าน 377 ครั้ง