ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ประกาศหยุดกรณีพิเศษเนื่องในวันครู
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 65
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65
ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบกรณีพิเศษ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
ประกาศแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคและตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม)
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิประกันของโรงเรียนเข้ารับการรักษาได้
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
ประกาศ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงของโรงเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ประกาศการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
แนวปฏิบัติของนักเรียนในระหว่างเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนฯ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศ สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65