ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ













ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนและตารางกำหนดการกิจกรรมซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 219) 31 มี.ค. 60
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1559) 15 มี.ค. 60
E-SAR งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต (อ่าน 179) 22 ก.พ. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 189) 21 ก.พ. 60
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1435) 25 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูนาถลดา มนต์ทอง (อ่าน 395) 26 ส.ค. 59
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 110 ชุด (อ่าน 321) 28 มิ.ย. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ห้องพยาบาล (อ่าน 499) 17 พ.ค. 59
ประกาศผลการ สอบจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ( (อ่าน 3611) 11 พ.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted ปีการศึกษา 2559 ( เพิ่มเติม ) (อ่าน 1202) 03 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 Gifted(เพิ่มเติม) (อ่าน 1112) 02 พ.ค. 59
ผลโอเน็ต 57 (อ่าน 428) 20 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ตามจำนวนที่ว่าง (อ่าน 703) 20 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1502) 02 เม.ย. 59
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ รับวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิ (อ่าน 436) 28 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่มาสมัครศึกษาต่อ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1677) 28 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนโควต้า ม.3 ต่อ ม.4 (โรงเรียนพรตพิทยพยัต และโรงเรียนคู่สหกิจ) (อ่าน 764) 28 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 650) 22 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 (อ่าน 1153) 10 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 (อ่าน 1130) 10 มี.ค. 59
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป (อ่าน 536) 23 ก.พ. 59
สรุปยอดรับสมัครนักเรียน 2559 แยกตามวัน (อ่าน 940) 21 ก.พ. 59
โปรแกรม Microsoft Access 2007 (อ่าน 343) 08 ก.พ. 59
The Voice Prot II เดอะวอย์พรตฯ ซีซั่น 2 (อ่าน 549) 20 ม.ค. 59
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 10141) 12 ม.ค. 59
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 2/2558 (21-25 ธ.ค.58) (อ่าน 513) 18 ธ.ค. 58
เอกสารนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) (อ่าน 729) 16 ธ.ค. 58
โครงงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 530) 15 ธ.ค. 58
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 462) 11 ธ.ค. 58
กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58) (อ่าน 339) 10 ธ.ค. 58
โรงเรียนพรตพิทยพยัตครบรอบ 66 ปีในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 (อ่าน 319) 09 ธ.ค. 58
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต (อ่าน 346) 09 ธ.ค. 56
บุคคล-รับสมัครเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการนักเรียน รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (9 ธันวาคม -11 ธันวาคม 2558) (อ่าน 379) 09 ธ.ค. 58