ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ติดต่อเรา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
4 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง   แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์โทรศัพท์ 02-3264050 /0-2326-9997
Email : 2492prot@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียนแผนที่แสดงตำแหน่งที่อยู่โรงเรียน

การเดินทางมายังโรงเรียนพรตพิทยพยัต สามารถเดินทางมาได้ด้วยหลายวิธี

โรงเรียนพรตพิทยพยัต มีประตูทางเข้าออก 2 เส้นทางทางด้านถนนลาดกระบังกับด้านถนนฉลองกรุง การเดินทางมายังโรงเรียนสามารถเดินทางมาได้ ดังนี้

1. รถโดยสารประจำทาง

  • ประตูเข้าถนนลาดกระบังด้านสำนักงานเขตลาดกระบัง (เฉพาะคนเดิน) รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ สาย 1013, 143, 151, 517
  • ประตูเข้าฉลองกรุงด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ สาย 1013 (คันเล็ก), 143, 517

2. รถไฟสายตะวันออก

3.รถยนต์ส่วนตัว

  • จากถนนศรีนครินทร์ เข้าถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ระยะทางประมาณ 16 กม. และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉลองกรุงแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงพรต

4.รถตู้ปรับอากาศ

  • เดอะมอลล์บางกะปิ-หัวตะเข้
  • มีนบุรี-หัวตะเข้
  • ซีคอนศรีนครินทร์-ซอยจินดา(หัวตะเข้)

5.เรือ

  • คลองประเวศบุรีรมย์

6.รถโดยสาร 2 เเถว ทุกสายที่ผ่าน

  • หัวตะเข้
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สถานีรถไฟหัวตะเข้