ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค.2558 - ปัจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล พาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556- 2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิสิทธ์ ใจเถิง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระศักดิ์ จันทุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว พงศาปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2549
ชื่อ-นามสกุล : นางสังข์ อัตตัญญู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายแคล้ว ทศน์พงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ รักมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม พิมพะนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สนแจ้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิเรก รัตนธันญา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ตั้งใจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลวย กรุณามิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ศิวารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2509
ชื่อ-นามสกุล : นายพยม ชุณหเสวี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายเสียง ผดุงชีวิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียน ขำปัญญา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2499