ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    กรกฏาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2 3 45 6 7 8
91011 12 131415
16 17 18 19 202122
23 24 2526 27 28 29
30 31      
ปฏิทินกิจกรรม
03 ก.ค. 60 ถึง
ประกาศผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60
จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (สอบนอกตาราง)
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
07 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซำ้ 2/2560
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
27 ก.ค. 60 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำเสนอผลงานระดับชาติ/ วันหยุดราชการ
29 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยรับโล่ห์สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการสอนภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง
ส่งร่องรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%)
01 ส.ค. 60 ถึง
วันสถาปนาโรงเรียน
02 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60
กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ
03 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
03 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
06 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมละครฝรั่งเศส
07 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60
กิจกรรมละครฝรั่งเศส
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60
สัปดาห์คณิตศาสตร์
08 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันอาเซียนครบ 50 ปี
11 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 60 ถึง
นิทรรศการศิลปะ
24 ส.ค. 60 ถึง
ส่งผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 2/2560
24 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมค่ายคลินิกคณิตศาสตร์
29 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมปิดประชุมกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2560
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60
กิจกรรมกีฬาภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค.2558 - ปัจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล พาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556- 2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิสิทธ์ ใจเถิง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระศักดิ์ จันทุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว พงศาปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2549
ชื่อ-นามสกุล : นางสังข์ อัตตัญญู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายแคล้ว ทศน์พงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ รักมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม พิมพะนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สนแจ้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิเรก รัตนธันญา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ตั้งใจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลวย กรุณามิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ศิวารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2509
ชื่อ-นามสกุล : นายพยม ชุณหเสวี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายเสียง ผดุงชีวิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียน ขำปัญญา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2499