ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางละเอียด พรเอื้อไพโรจน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายวิชัย ปรึกษา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายมโน คงสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายต่อศักดิ์ ปลั่งกลาง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชัยพร ยงแสง
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน
ครู คศ.1

นายสุนันท์ บุญเพชร
ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ หวนสุริยา
ครูผู้ช่วย

นายปราโมทย์ สันทาลุนัย
ครูผู้ช่วย

นายภัทร อัญชลีนุกุล
ครูผู้ช่วย