ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเรวัตร อุทัยธรรมรัตน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ฟิสิกส์)

นายวิพนธ์ พวงสง่า
ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอภิชา แก้วจินดา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ชีววิทยา)

นางชฎาพร ธานีรัตน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายสว่าง พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายวันชัย มาชูตระกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(เคมี)

นายสุทน ดอนไพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายประเสริฐ มั่นจิต
ครู คศ.1(ฟิสิกส์)

นางสาวณัฐรินทร์ กวางอิน
ครู คศ.1(ชีววิทยา)

นายไพรัช แรงจบ
ครู คศ.1(ชีววิทยา)

นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ
ครู ค.ศ.1 (เคมี)

นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์
ครูชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายภัทรธร นาคะโยคี
ครู ค.ศ.1 (ฟิสิกส์)

นายสุดสาคร หมายชม
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

น.ส.พิชญานิน วาสะศิริ
ครูผู้ช่วย

น.ส.กุลชญา พิบูลย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมลฤดี มณฑล
ครูผ้เช้่วย (ฟิสิกส์)

นายอนุชา เผ่าพหล
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)