ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววารุณี คันธจันทร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดาวันทน์ สิทธิมนต์ชัย
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางศจินันทร์ ตามตะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ(ช่วยราชการ)

นายเรขา ปานทอง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายทรงกรฎ ดีที่สุด
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

น.ส.มลฤดี สิงห์นุกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณัฎฐาภรณ์ มหาพรม
ครู คศ.1

นายศรัณย์ จันทร์ศรี
ครู คศ.1

นายเอกรินทร์ นิรันดร์
ครู คศ.1

น.ส.ศิริณา จ่าทอง
ครู คศ.1

น.ส.สุภาวรรณ พงษ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

น.ส.ภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

น.ส.เบญจมาศ หลักบุญ
ครูผู้ช่วย

นายสุดสาคร เหิรเมฆ
ครูผู้ช่วย

น.ส.จินตนา กุจพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมุกดาวรรณ คงฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

ประภัสสร แสนสิริ
ครูผู้ช่วย