ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ชื่อโครงงาน www.ProtSocialHub.com ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุทธพล ทับลา รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2559,04:46   อ่าน 288 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2558,18:45   อ่าน 311 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศแผนการเรียนฝรั่งเศส โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่อนักเรียน : รางวัลเกียรติยศแผนการเรียนฝรั่งเศส โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2558,16:49   อ่าน 284 ครั้ง