ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,09:47   อ่าน 1010 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกม Better Life
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2562,01:38   อ่าน 932 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ชื่อโครงงาน www.ProtSocialHub.com ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุทธพล ทับลา รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2559,04:46   อ่าน 1715 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2558,18:45   อ่าน 2595 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศแผนการเรียนฝรั่งเศส โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่อนักเรียน : รางวัลเกียรติยศแผนการเรียนฝรั่งเศส โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2558,16:49   อ่าน 3079 ครั้ง