ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดผลงาน
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ระหว่าง วันที่ 11 -14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
-วิทยาศาสตร์
+ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
          โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 100 ทอง ชนะเลิศ
+การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
        โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 100 ทอง ชนะเลิศ
+การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
          โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 86.30 ทอง 7
+การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
         โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 65.30 ทองแดง 14
+การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
  โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 60 ทองแดง 13
+การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 73 เงิน 9
+การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
รงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 89 ทอง 4
+การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
+การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
รงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 86.30 ทอง ชนะเลิศ
+การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 68.70 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
+การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 79.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
+การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 84.70 ทอง ชนะเลิศ
+การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
+การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 74.50 เงิน 6
+การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 53 เข้าร่วม 4
+การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
+การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 68 ทองแดง 4
+การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
+การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 62 ทองแดง 8
+การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 65 ทองแดง 8
+การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 31.33 เข้าร่วม 8
+การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
รงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
+การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สพม.2 กลุ่ม1 92 ทอง ชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2558,18:45   อ่าน 1783 ครั้ง