ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายนุกูล แสงวรรณเทศ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,17:39  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายทรงกรฎ ดีที่สุด
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,16:09  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-PORTFOLIO
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ เพชรทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,10:29  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(นาฏศิลป์)
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,02:11  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาภรณ์ ไชยมาตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,23:17  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-PORTFOLIO
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภัสสร แสนศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,16:15  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : DNV E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,15:23  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายวิวรรธน์ อึ๊งพิมชยกุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,11:56  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-protfolio-supachai
ชื่ออาจารย์ : นายศุภชัย ตนภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,19:33  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิคส์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวซารินา ขำมิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (คหกรรม)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,18:39  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..