ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนพรตพิทยพยัต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,15:03  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,14:59  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายเคน จันทร์วงษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,02:02  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:10  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-PORTFOLIO
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐณพิน พรมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,12:10  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะนันท์ สุขสมรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,14:35  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางวิชุดา สุขสมรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,14:27  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-PORTFOLIO
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแววดาว มะหามิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,12:56  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio ภัทร
ชื่ออาจารย์ : นายภัทร อัญชลีนุกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,12:30  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio มโน
ชื่ออาจารย์ : นายมโน คงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,12:08  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..