ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 761 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรธร นาคะโยคี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสุดสาคร หมายชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 705 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:44  อ่าน 790 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:43  อ่าน 745 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสรวีย์ ธัญจิราธนานันต์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:41  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,15:14  อ่าน 2022 ครั้ง
รายละเอียด..