ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสว่าง พฤทธ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:46  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสุทน ดอนไพร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:46  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายไพรัช แรงจบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1(ชีววิทยา)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1 (เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรธร นาคะโยคี
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1 (ฟิสิกส์)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 245 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสุดสาคร หมายชม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:44  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:43  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายวันชัย มาชูตระกูล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:42  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:42  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..