ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสุทน ดอนไพร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:46  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายไพรัช แรงจบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1(ชีววิทยา)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 486 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรธร นาคะโยคี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสุดสาคร หมายชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:45  อ่าน 454 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:44  อ่าน 502 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:43  อ่าน 520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายวันชัย มาชูตระกูล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(เคมี)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:42  อ่าน 483 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสรวีย์ ธัญจิราธนานันต์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:41  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,15:14  อ่าน 1594 ครั้ง
รายละเอียด..