ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม
Speed Reading 9 มิย 59 กลุ่มสาระภาษาไทยร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทสปีดรีดดิ้ง
29 มิย 59  กลุ่มสาระภาษาไทยร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทสปีดรีดดิ้งไทยจำกัด ร่วมกันวิจัย ทดสอบอ่านเร็วเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบO-NET ของนักเรียน ม.3และ ม.6 นักเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2559,06:00   อ่าน 247 ครั้ง