ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Speed Reading 9 มิย 59 กลุ่มสาระภาษาไทยร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทสปีดรีดดิ้ง
29 มิย 59  กลุ่มสาระภาษาไทยร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทสปีดรีดดิ้งไทยจำกัด ร่วมกันวิจัย ทดสอบอ่านเร็วเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบO-NET ของนักเรียน ม.3และ ม.6 นักเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2559,06:00   อ่าน 501 ครั้ง