ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 6) 16 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 5) 14 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับชุดนักเรียน และชุดลูกเสือ สำหรับนักเรียนที่จองกับทางโรงเรียน (อ่าน 140) 08 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 1) (อ่าน 177) 02 มิ.ย. 64
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2793) 27 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยโค้ชฟุตบอล (อ่าน 271) 13 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 255) 03 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 436) 03 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 613) 09 เม.ย. 64
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 18) 17 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา2563 (อ่าน 13) 03 มี.ค. 64
ประกาศการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๓ (หยุดกรณีพิเศษ) (อ่าน 330) 03 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา (อ่าน 2023) 29 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนตามกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 34) 29 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ฉบับที่ 3 (อ่าน 476) 05 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ฉบับที่ 2 (อ่าน 488) 31 ธ.ค. 63
ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 2563 (อ่าน 333) 15 ธ.ค. 63
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 27) 01 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การดำเนินการแก้ปัญหา (อ่าน 829) 30 ต.ค. 63
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 50) 19 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การเปิดโรงเรียนแบบ Onsite เต็มรูปแบบ (อ่าน 848) 13 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่องนักเรียนซำ้ชั้น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 790) 13 ก.ค. 63
ประกาศกิจกรรมชุมนุม และการเปิดเลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5044) 29 มิ.ย. 63
ประกาศการจัดกลุ่มเรียน นักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19) 29 มิ.ย. 63
ประกาศการเปิดโรงเรียนพรตพิทยพยัต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน พร้อมเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 78) 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน พร้อมเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 3) 22 มิ.ย. 63
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 1278) 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 787) 19 มิ.ย. 63
ไลน์กลุ่มนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 56) 16 มิ.ย. 63
ไลน์กลุ่มนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 45) 16 มิ.ย. 63
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ในภาคเรียนที่ 2/2562 ติดต่อครูผู้สอนเพื่อสอบแก้ตัว (อ่าน 79) 14 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 595) 17 เม.ย. 63
ประกาศกำหนดการเรียนซ้ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 628) 01 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 690) 01 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 548) 01 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( ผ่านออนไลน์ทั้งหมด ) (อ่าน 11872) 07 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3083) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 139) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1171) 02 มี.ค. 63