ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การเปิดโรงเรียนแบบ Onsite เต็มรูปแบบ (อ่าน 86) 13 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่องนักเรียนซำ้ชั้น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 192) 13 ก.ค. 63
ประกาศการเปิดโรงเรียนพรตพิทยพยัต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 29 มิ.ย. 63
ประกาศการจัดกลุ่มเรียน นักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4) 29 มิ.ย. 63
ประกาศกิจกรรมชุมนุม และการเปิดเลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4008) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน พร้อมเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 3) 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน พร้อมเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 2) 22 มิ.ย. 63
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 587) 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 497) 19 มิ.ย. 63
ไลน์กลุ่มนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 16 มิ.ย. 63
ไลน์กลุ่มนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 13) 16 มิ.ย. 63
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ในภาคเรียนที่ 2/2562 ติดต่อครูผู้สอนเพื่อสอบแก้ตัว (อ่าน 27) 14 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 313) 17 เม.ย. 63
ประกาศกำหนดการเรียนซ้ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 370) 01 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 406) 01 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 273) 01 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( ผ่านออนไลน์ทั้งหมด ) (อ่าน 9666) 07 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2568) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 123) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 764) 02 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 801) 01 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 773) 01 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 413) 01 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 360) 25 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 667) 03 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 349) 10 ม.ค. 63
กำหนดการเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1205) 01 พ.ย. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านและนักการภารโรง (อ่าน 948) 30 พ.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบรรณารักษ์ (อ่าน 970) 16 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดห้องเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3647) 13 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดห้องเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3355) 13 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1007) 13 พ.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 1087) 26 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนระหว่างปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1791) 20 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 1468) 27 พ.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 1062) 22 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 1428) 03 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดห้องเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3342) 11 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (อ่าน 1322) 27 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1336) 31 มี.ค. 61