ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียน ON-SITE
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64
ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
ประกาศเรื่องการเปิดเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน "ครูเอกศิลปศึกษา"
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน "ครูคอมพิวเตอร์"
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
สำรวจแจ้งความประสงค์รับวัคซีน Pfizer ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
ประกาศปรับลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
ประกาศยกเลิก การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายใช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ Drive Thru
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
ประกาศ การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายใช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64