ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 1578) 27 พ.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 1139) 22 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 1508) 03 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดห้องเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3469) 11 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (อ่าน 1380) 27 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1393) 31 มี.ค. 61
ตารางการลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2101) 22 มี.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างบริการ/เทคนิค (อ่าน 1211) 19 มี.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (อ่าน 1398) 19 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุม แบบ 101/27 ล (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (อ่าน 1649) 15 ก.พ. 61
ประกาศเผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร แบบ101/27 ล (อ่าน 1240) 30 ม.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 1476) 05 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 1853) 18 ธ.ค. 60
ประกาศนักเรียนที่มีรายชื่อซำ้ชั้นทุกคน (ตามประกาศหน้าห้องวิชาการ) (อ่าน 2443) 16 พ.ค. 60
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 5299) 13 พ.ค. 60
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7862) 11 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนและตารางกำหนดการกิจกรรมซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2232) 31 มี.ค. 60
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3515) 15 มี.ค. 60
E-SAR งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต (อ่าน 1714) 22 ก.พ. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 1597) 21 ก.พ. 60
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3185) 25 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูนาถลดา มนต์ทอง (อ่าน 1730) 26 ส.ค. 59
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 110 ชุด (อ่าน 1566) 28 มิ.ย. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ห้องพยาบาล (อ่าน 1596) 17 พ.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted ปีการศึกษา 2559 ( เพิ่มเติม ) (อ่าน 2388) 03 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 Gifted(เพิ่มเติม) (อ่าน 2460) 02 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ตามจำนวนที่ว่าง (อ่าน 1913) 20 เม.ย. 59
ผลโอเน็ต 57 (อ่าน 1510) 20 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2552) 02 เม.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่มาสมัครศึกษาต่อ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3306) 28 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนโควต้า ม.3 ต่อ ม.4 (โรงเรียนพรตพิทยพยัต และโรงเรียนคู่สหกิจ) (อ่าน 1946) 28 มี.ค. 59
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ รับวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิ (อ่าน 1766) 28 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1638) 22 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 (อ่าน 2995) 10 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 (อ่าน 2288) 10 มี.ค. 59
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป (อ่าน 1549) 23 ก.พ. 59
สรุปยอดรับสมัครนักเรียน 2559 แยกตามวัน (อ่าน 1899) 21 ก.พ. 59
โปรแกรม Microsoft Access 2007 (อ่าน 1279) 08 ก.พ. 59
The Voice Prot II เดอะวอย์พรตฯ ซีซั่น 2 (อ่าน 1506) 20 ม.ค. 59
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 13622) 12 ม.ค. 59