ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 (อ่าน 2342) 10 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 (อ่าน 2008) 10 มี.ค. 59
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป (อ่าน 1278) 23 ก.พ. 59
สรุปยอดรับสมัครนักเรียน 2559 แยกตามวัน (อ่าน 1607) 21 ก.พ. 59
โปรแกรม Microsoft Access 2007 (อ่าน 1027) 08 ก.พ. 59
The Voice Prot II เดอะวอย์พรตฯ ซีซั่น 2 (อ่าน 1228) 20 ม.ค. 59
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 12466) 12 ม.ค. 59
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 2/2558 (21-25 ธ.ค.58) (อ่าน 1169) 18 ธ.ค. 58
เอกสารนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) (อ่าน 6192) 16 ธ.ค. 58
โครงงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1291) 15 ธ.ค. 58
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1176) 11 ธ.ค. 58
กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58) (อ่าน 972) 10 ธ.ค. 58
โรงเรียนพรตพิทยพยัตครบรอบ 66 ปีในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1196) 09 ธ.ค. 58
บุคคล-รับสมัครเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการนักเรียน รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (9 ธันวาคม -11 ธันวาคม 2558) (อ่าน 942) 09 ธ.ค. 58
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต (อ่าน 1000) 09 ธ.ค. 56