ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 2/2558 (21-25 ธ.ค.58) (อ่าน 1419) 18 ธ.ค. 58
เอกสารนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) (อ่าน 8871) 16 ธ.ค. 58
โครงงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1709) 15 ธ.ค. 58
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1480) 11 ธ.ค. 58
กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58) (อ่าน 1278) 10 ธ.ค. 58
โรงเรียนพรตพิทยพยัตครบรอบ 66 ปีในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 (อ่าน 2104) 09 ธ.ค. 58
บุคคล-รับสมัครเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการนักเรียน รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (9 ธันวาคม -11 ธันวาคม 2558) (อ่าน 1180) 09 ธ.ค. 58
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต (อ่าน 1277) 09 ธ.ค. 56