ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : บังอร ชำนาญเวช
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:11  อ่าน 767 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:11   อ่าน 767 ครั้ง