ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( ผ่านออนไลน์ทั้งหมด )

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( ผ่านออนไลน์ทั้งหมด )

นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

สามารถตรวจสอบได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

สามารถตรวจสอบได้ที่ http://61.7.252.66/schweb/

*** นักเรียนที่ติด 0,ร,มส. และ มผ. สามารถตามแก้ได้โดยอ่านประกาศดังนี้

http://www.prot.ac.th/news-detail_2735_55796

 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 10521 ครั้ง