ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จุฑามาศ คุ้มทรัพย์ (ปู)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น :
อีเมล์ : to_pu0309@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : เชฟ ร้านอาหาร ของหลวง ในประเทศสวีเด็น
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ประเทศสวีเด็น

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.ย. 2560,02:20 น.   หมายเลขไอพี : 84.219.175.179


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล