ป้ายข่าวประชาสัมพันธ์
150-65 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
149-65 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
148-65 การประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
147-65 การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
146-65 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
145-65 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
144-65 พิธีเปิดกองลูกเสือ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
143-65 พิธีลงนามข้อตกลง PA
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
142-65 เดินทางส่งผู้อำนวยการประเสริฐ มั่นจิต
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
141-65 ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
140-65 ส่งรองผู้อำนวยการจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
139-65 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
138-65 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
137-65 การเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
136-65 บริษัทINFINITมอบเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬาโรงเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
135-65 โรงเรียนพรตพิทยพยัต อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกทีมชาติไทย
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
134-65 ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
133-65 ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจดูความเรียบร้อยของการดำเนินงานจัดสร้างถนน
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65
132-65 โรงเรียนพรตพิทยพยัตวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65
131-65 โรงเรียนพรตพิทยพยัตบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65