ป้ายข่าวประชาสัมพันธ์
73-64 นิเทศติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
72-64 พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
71-64 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
70-64 การจัดทำป้ายโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
69-64 การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
68-64 การตรวจคัดกรอง ATK
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
67-64 การฉีดวัคซีนเข็ม 2 ม.ต้น
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
66-64 การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
65-64 บันทึกเทปการแสดงดนตรีนาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
64-64 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
63-64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
62-64 กิจกรรม clear_clean
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
61-64 การฉีดวัคซีนเข็ม 2 ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
60-64 โรงเรียนร่วมกับการไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
59-64 ฉีดวัคซีนให้กับบุคคลทั่วไป
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
58-64 ตรวจ ปพ.5
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
57-64 ฉีดวัคซีน ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
56-64 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
55-64 ประเมินครูเลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
54-64 ประเมินครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64