ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    มิถุนายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3
4 567 8 9 10
111213 14 15 1617
181920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ปฏิทินกิจกรรม
02 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันคล้ายวันอสัญกรรมหลาวงพรตพิทยพยัต ณ วัดประยูรวงศาวาส
03 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันคล้ายวันอสัญกรรมหลาวงพรตพิทยพยัต ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
04 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น
08 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
09 มิ.ย. 60 ถึง
ค่ายจิตอาสา ณ จังหวัดราชบุรี
10 มิ.ย. 60 ถึง
เริมเรียนกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
14 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดศรีวารีน้อย
15 มิ.ย. 60 ถึง
ติว GAT วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00-16.00 น.
21 มิ.ย. 60 ถึง
การประเมิน "กลุ่มสาระฯภาษาไทยดีเด่น" โดย สพฐ.
22 มิ.ย. 60 ถึง
รด. ทุกชั้นปีเข้ารับการปฐมนิเทศ
22 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรม school ทัวร์
23 มิ.ย. 60 ถึง
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
24 มิ.ย. 60 ถึง
วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 60 ถึง
วันภาษาไทย
26 มิ.ย. 60 ถึง
วันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 60 ถึง
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
27 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมฝึกซ้อมใหญ่พิธีสวนสนาม
29 มิ.ย. 60 ถึง
ส่งผลเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
30 มิ.ย. 60 ถึง
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
03 ก.ค. 60 ถึง
ประกาศผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60
จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (สอบนอกตาราง)
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
07 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซำ้ 2/2560
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
27 ก.ค. 60 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำเสนอผลงานระดับชาติ/ วันหยุดราชการ
29 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยรับโล่ห์สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการสอนภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง
ส่งร่องรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%)
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนปกติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 8471 ครั้ง )
เปิดโลก AEC โรงเรียนพรตพิทยพยัต
( จำนวน 13 รูป / ดู 394 ครั้ง )
เปิดโลกทางการศึกษา พรตพิทยพยัต 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 464 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็ก 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 417 ครั้ง )
ต้อนรับ ผอ.ธรรมรงค์ เสนจันทร์ มาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ รร.พรตพิทยพยัต
( จำนวน 9 รูป / ดู 750 ครั้ง )
“บิ๊กหอย” วนัสธนา (ธวัชชัย) สัจจกุล คัมแบ็กวงการลูกหนังอีกครั้ง หนนี้วางโปรเจกต์ใหญ่ ผุดทีมฟุตบอล “ด
( จำนวน 0 รูป / ดู 317 ครั้ง )
วันพ่อแห่งชาติ 2558
( จำนวน 12 รูป / ดู 363 ครั้ง )
กีฬาสีบุนนาคเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬากลาง พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58)
( จำนวน 0 รูป / ดู 410 ครั้ง )
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระฯภาษาไทย
( จำนวน 4 รูป / ดู 239 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส
( จำนวน 2 รูป / ดู 234 ครั้ง )
กิจกรรมวันเเม่ 2558 ณ ลานโดมอเนกประสงค์
( จำนวน 3 รูป / ดู 311 ครั้ง )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต จัดกิจกรรม “วันสุนธรภู่ ข้าแผ่นดินไม่สิ้นกวี”
( จำนวน 5 รูป / ดู 386 ครั้ง )