ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : บังอร ชำนาญเวช (หัวหน้างานระบบสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2559,06:59  อ่าน 385 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียน
รายละเอียดผลงาน
รายงานการพัฒนาบทเรียน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2559,06:59   อ่าน 385 ครั้ง