ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานคอมพิวเตอร์

บังอร ชำนาญเวช (หัวหน้างานระบบสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นิวัตร ชูโชติ(หัวหน้างานระบบเครือข่าย)
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

พันฑูร บุญยัง (ระบบเครือข่าย)
คบ.(เกษตรศาสตร์)/คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สุรารักษ์ มานะประสพสุข (หัวหน้างานทะเบียน)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) /กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)