การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวแและมอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัว เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพรตพิทยพยัตที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 66