ประกาศจากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ประกาศแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคและตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงของโรงเรียนพรตพิทพยัต
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
แนวปฏิบัติของนักเรียนในระหว่างเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนฯ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศ สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
การจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65