ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
กรอกประวัติเพื่อมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
กรอกประวัติเพื่อมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
กรอกประวัติเพื่อมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศ การยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศแจ้งการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ลิงก์กรอกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64