ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GIFTED) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
แบบแจ้งความจำนงสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ที่ประสงค์ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64