ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4 แยกตามกลุ่มที่เรียน (อ่าน 1216) 21 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 แยกตามกลุ่มที่เรียน (อ่าน 1123) 21 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 บัญชีสำรอง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 219) 08 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 28) 08 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1050) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 360) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 17) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 19) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 22) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 489) 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 466) 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 188) 27 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 287) 27 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 222) 25 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 406) 25 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 48) 22 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 634) 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 510) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 564) 13 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 604) 04 มี.ค. 62
โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ GIFTED ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 315) 31 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIFTED) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1250) 31 ม.ค. 62
โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 926) 22 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2382) 21 ม.ค. 62
ประกาศแนวปฏิบัติปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จากสพฐ. (อ่าน 1871) 13 พ.ย. 61