ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
การประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
   ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

***************************************************************************************************
***************************************************************************************************
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2561
ม.1 ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง  www.bangkok2.org
-----
หมายเหตุ....ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถกรอกข้อมุลมอบตัวและพิมพ์ใบมอบตัวได้

ม.1 ...รอระบบเปิด...
ให้ทำการกรอกข้อมูลการมอบตัวทาง www.bangkok2.org
 
เพื่อนำเอกสารตามแนบท้ายประกาศมารายงานตัวและมอบตัว
ในวันที่ 17 มีนาคม 2561

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 16 มีนาคม 2561
ม.4 ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง  www.prot.ac.th
-----
หมายเหตุ....ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสามารถกรอกข้อมุลมอบตัวและพิมพ์ใบมอบตัวได้
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อนำเอกสารตามแนบท้ายประกาศมารายงานตัวและมอบตัว
ในวันที่ 17 มีนาคม 2561


โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 1080 ครั้ง