ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียนและเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน

กลุ่มที่ 1 แผนการเรียนวิทย์-คณิต (ห้องเรียนพิเศษ)


-----------------------------------------------------------------------------

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจดบันทึก ----> กลุ่มที่ / ลำดับที่ / รหัสผู้สอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมอบตัว

-----------------------------------------------------------------------------
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 391 ครั้ง