ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียนและเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน

กลุ่มที่ 1 รหัสผู้สอบ 10101 - 10206 (ห้องเรียนพิเศษ)
กลุ่มที่ 2 รหัสผู้สอบ 30101 - 30211
กลุ่มที่ 3 รหัสผู้สอบ 30212 - 30325
กลุ่มที่ 4 รหัสผู้สอบ 30327 - 30507
กลุ่มที่ 5 รหัสผู้สอบ 30508 - 30619
กลุ่มที่ 6 รหัสผู้สอบ 30621 - 30735
กลุ่มที่ 7 รหัสผู้สอบ 30801 - 30912
กลุ่มที่ 8 รหัสผู้สอบ 30913 - 31029
กลุ่มที่ 9 รหัสผู้สอบ 31030 - 31207
กลุ่มที่ 10 รหัสผู้สอบ 31209 - 31319
กลุ่มที่ 11 รหัสผู้สอบ 31320 - 31423
กลุ่มที่ 12 รหัสผู้สอบ 40101 - 40130

-----------------------------------------------------------------------------

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจดบันทึก ----> กลุ่มที่ / ลำดับที่ / รหัสผู้สอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมอบตัว

-----------------------------------------------------------------------------


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 809 ครั้ง