ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่รอรับสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1ประกาศรายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่รอรับสิทธิ์จับฉลาก

(กรณีมีที่ว่างที่เหลือจากการจับฉลากของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)

เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประจำปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ขอแจ้งให้นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่รอรับสิทธิ์จับฉลาก  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ให้มาลงทะเบียน เพื่อรอรับสิทธิ์จับฉลากในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ หอประชุมคุณแม่จ้อย - ดร.อนันต์  เล็กใจซื่อ

โดยนักเรียนต้องจดบันทึกลำดับที่  พร้อมบัตรประจำตัวผู้สอบมาด้วย

เพื่อความสะดวกต่อการลงทะเบียน

*** หากนักเรียนไม่มาลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กำหนด  จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  ***


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 724 ครั้ง