ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว

เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประจำปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รายงานประเภทห้องเรียนปกติ  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ให้มารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ หอประชุมคุณแม่จ้อย - ดร.อนันต์  เล็กใจซื่อ

โดยนักเรียนต้องจดบันทึกประเภท  ลำดับที่สอบได้  พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

เพื่อความสะดวกต่อการรายงานตัว

หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 3060 ครั้ง