ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม
"มาลานำไทยสมัยกวีสี่แผ่นดิน" 4 มิย.59 วันสุนทรภู่
4 มิย.59 กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในแนวคิด
"มาลานำไทยสมัยกวีสี่แผ่นดิน"
เป็นการประยุกต์การแต่งกาย
สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมาร่วมงานวันสุนทรภู่ที่ พรตพิทยพยัต ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทยมีการแสดงเทิดพระเกียรติในหลวงและพระราชินีมีการแสดงละครซึ่งเป็นนิทานที่สุนทรภู่แต่งได้แก่พระลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ
โคบุตร พระไชยสุริยา สุภาษิตสอนหญิง
และกำเนิดพลายงาม แสดงโดยนักเรียน ม
5 และสร้างความสนุกสนานด้วยการแสดงของครู
นับว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ผู้บริหาร ครู นักเรียน แต่งกายสวยงามอย่างไทย
เป็นกิจกรรมที่บูรณาการการสอนวรรณกรรมวรรณคดีของสุนทรภู่ให้แก่นักเรียน และยังสอดแทรกการอนุรักษ์การแต่งกายไทยอีกด้วย
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะท่านสุจริตบัวพิมพ์Sujarit Boapim ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและ ดร พรนิภา บัวพิมพ์Pornnipa Boapim. จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ให้คำปรึกษาเรื่องวัฒนธรรมด้วยดีตลอดมา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2559,06:11   อ่าน 538 ครั้ง