ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    กรกฏาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2 3 45 6 7 8
91011 12 131415
16 17 18 19 202122
23 24 2526 27 28 29
30 31      
ปฏิทินกิจกรรม
03 ก.ค. 60 ถึง
ประกาศผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60
จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (สอบนอกตาราง)
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
07 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซำ้ 2/2560
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
27 ก.ค. 60 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำเสนอผลงานระดับชาติ/ วันหยุดราชการ
29 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยรับโล่ห์สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการสอนภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง
ส่งร่องรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%)
01 ส.ค. 60 ถึง
วันสถาปนาโรงเรียน
02 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60
กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ
03 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
03 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
06 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมละครฝรั่งเศส
07 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60
กิจกรรมละครฝรั่งเศส
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60
สัปดาห์คณิตศาสตร์
08 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันอาเซียนครบ 50 ปี
11 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 60 ถึง
นิทรรศการศิลปะ
24 ส.ค. 60 ถึง
ส่งผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 2/2560
24 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมค่ายคลินิกคณิตศาสตร์
29 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมปิดประชุมกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2560
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60
กิจกรรมกีฬาภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
"มาลานำไทยสมัยกวีสี่แผ่นดิน" 4 มิย.59 วันสุนทรภู่
4 มิย.59 กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในแนวคิด
"มาลานำไทยสมัยกวีสี่แผ่นดิน"
เป็นการประยุกต์การแต่งกาย
สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมาร่วมงานวันสุนทรภู่ที่ พรตพิทยพยัต ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทยมีการแสดงเทิดพระเกียรติในหลวงและพระราชินีมีการแสดงละครซึ่งเป็นนิทานที่สุนทรภู่แต่งได้แก่พระลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ
โคบุตร พระไชยสุริยา สุภาษิตสอนหญิง
และกำเนิดพลายงาม แสดงโดยนักเรียน ม
5 และสร้างความสนุกสนานด้วยการแสดงของครู
นับว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ผู้บริหาร ครู นักเรียน แต่งกายสวยงามอย่างไทย
เป็นกิจกรรมที่บูรณาการการสอนวรรณกรรมวรรณคดีของสุนทรภู่ให้แก่นักเรียน และยังสอดแทรกการอนุรักษ์การแต่งกายไทยอีกด้วย
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะท่านสุจริตบัวพิมพ์Sujarit Boapim ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและ ดร พรนิภา บัวพิมพ์Pornnipa Boapim. จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ให้คำปรึกษาเรื่องวัฒนธรรมด้วยดีตลอดมา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2559,06:11   อ่าน 656 ครั้ง