ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"มาลานำไทยสมัยกวีสี่แผ่นดิน" 4 มิย.59 วันสุนทรภู่
4 มิย.59 กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในแนวคิด
"มาลานำไทยสมัยกวีสี่แผ่นดิน"
เป็นการประยุกต์การแต่งกาย
สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมาร่วมงานวันสุนทรภู่ที่ พรตพิทยพยัต ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทยมีการแสดงเทิดพระเกียรติในหลวงและพระราชินีมีการแสดงละครซึ่งเป็นนิทานที่สุนทรภู่แต่งได้แก่พระลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ
โคบุตร พระไชยสุริยา สุภาษิตสอนหญิง
และกำเนิดพลายงาม แสดงโดยนักเรียน ม
5 และสร้างความสนุกสนานด้วยการแสดงของครู
นับว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ผู้บริหาร ครู นักเรียน แต่งกายสวยงามอย่างไทย
เป็นกิจกรรมที่บูรณาการการสอนวรรณกรรมวรรณคดีของสุนทรภู่ให้แก่นักเรียน และยังสอดแทรกการอนุรักษ์การแต่งกายไทยอีกด้วย
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะท่านสุจริตบัวพิมพ์Sujarit Boapim ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและ ดร พรนิภา บัวพิมพ์Pornnipa Boapim. จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ให้คำปรึกษาเรื่องวัฒนธรรมด้วยดีตลอดมา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2559,06:11   อ่าน 1158 ครั้ง