ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สภานักเรียน พรตพิทยพยัต
6-9 กค59นำสภานักเรียนพรตพิทยพยัตร่วมงานมหกรรมเยาวชนปลุกพลังเปลี่ยนไทยต่อต้านการทุจริตครั้งที่4
จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนไทย(ภาคกลาง)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2559,05:47   อ่าน 478 ครั้ง