ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58 21-25/12/58 เป็นการสอบระหว่างภาค 2/2558
21-25/12/58 เป็นการสอบระหว่างภาค 2/2558   ขอให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ
ชุดนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน วิชาการ
06 ม.ค. 59 ถึง 28 ม.ค. 59 กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58)
กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58)
ชุดกีฬาสี กาเกงวอร์ม กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
13 ม.ค. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 2559 ระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)
รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)  ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2559 หรือสอบถามได้ที่ห้องวิชาการ โดยสยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ www.bangkok2.org
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ห้องเรียนพิเศษ
12 มิ.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
หอประชุมแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ Prot
16 มิ.ย. 59 ถึง 21 ต.ค. 59 วันไหว้ครู
Prot
09 ส.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.พรตพิทยพยัต

09 ส.ค. 59 ถึง 29 ก.ย. 59 คลีนิกคณิตศาสตร์ ให้โอกาสนักเรียนที่ติด 0 ร สม มผ แก้ตัวโดยการเข้าค่าย 1 วัน ที่หอประชุมคุณแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ ในวันที่ 23 /8/2559
คลีนิกคณิตศาสตร์ ให้โอกาสนักเรียนที่ติด 0 ร สม มผ แก้ตัวโดยการเข้าค่าย 1 วัน ที่หอประชุมคุณแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ  ในวันที่ 23 /8/2559
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
โรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนพรตพิทยพยัต
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
กำหนดการเริ่ม 12.30 น.
ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต งานกิจการนักเรียน
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น

22 พ.ค. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6