ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มี.ค. 64 สอบ O-net ชั้น ม.6
27 มี.ค. 64 สอบ O-net ชั้น ม.6
26 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 สอบปลายภาค 2/2564
04 ม.ค. 64 ถึง 08 ม.ค. 64 หยุดเรียนกรณีพิเศษ สถานการณ์ Covid-19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22 มิ.ย. 63 ถึง 26 มิ.ย. 63 ทดลองเรียนออนไลน์ ตามตารางเรียน 1/2563
03 เม.ย. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน Online ปีการศึกษา 2563
17 มี.ค. 63 มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
15 มี.ค. 63 รายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ ม.4
14 มี.ค. 63 รายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ ม.1
13 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
11 มี.ค. 63 แจ้งความจำนงเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
11 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
08 มี.ค. 63 สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.4
07 มี.ค. 63 สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.1
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายถาคเรียนที่ 2/2562 (ในตาราง)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาค นอกตาราง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
22 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ชั้น ม.1,4
เวลาการรับสมัคร 08.30 น. - 16.00 น.
ห้องเรียนพิเศษ
18 ก.พ. 63 สอบข้อสอบกลาง นักเรียนชั้น ม.1,2
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 ก.พ. 63 หยุดชดเชย เนื่องจากเทศกาลวันมาฆบูชา
06 ก.พ. 63 ถึง 08 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
06 ม.ค. 63 ถึง 09 ม.ค. 63 กิจกรรมติว O-Net นักเรียน ม.3
02 ม.ค. 63 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก
28 ธ.ค. 62 ถึง 01 ม.ค. 63 หยุด เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่
23 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20 ธ.ค. 62 กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส
19 ธ.ค. 62 ดนตรีเพื่อการกุศล ครั้งที่ 2
12 ธ.ค. 62 พิธีมุทิตาจิต เนื่องด้วย ผอ.ธรรมรงค์ เสนจันทร์ ย้ายการปฏิบัติหน้าที่
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
08 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
01 ส.ค. 62 งานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนพรตพิทยพยัต ครบ 70 ปี
09 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
08 ก.ค. 62 พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล "เฉลิมพระชนมพรรษา" ร.10
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 สอบนอกตาราง
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
04 มิ.ย. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิตาฯ
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
03 พ.ค. 62 สอบปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
22 เม.ย. 62 เริ่มการเรียนปรับพื้นฐาน
12 เม.ย. 62 ถึง 16 เม.ย. 62 วันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
10 เม.ย. 62 รับวุฒิ ม.6 ปีการศึกษาปัจจุบัน
09 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562
08 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562
14 ก.พ. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
12 ก.พ. 62 พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2/2561
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (สอบนอกตาราง)
08 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
07 ก.พ. 62 ส่งผลเรียนซำ้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
05 ก.พ. 62 กิจกรรมตรุษจีน
05 ก.พ. 62 กิจกรรมตรุษจีน
04 ก.พ. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาครทุกระดับชั้น
28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
21 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 ม.ค. 62 กิจกรรมพรตนิทรรศ 2561
17 ม.ค. 62 Day Camp
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
16 ม.ค. 62 หยุดวันครู
14 ม.ค. 62 ส่งร่อยรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%) และกรอกคะแนนในโปรแกรม
09 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้น ม.3
08 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
03 ม.ค. 62 ลงทะเบียนเรียนซำ้ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
03 ม.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 ที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร
31 ธ.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62 วันหยุดสิ้นปี
25 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาค
24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ( สอบในตาราง )
20 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
17 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ( สอบนอกตาราง )
17 ธ.ค. 61 ส่งผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
14 ธ.ค. 61 นิทรรศการศิลปะ (ARTISNOW!)
หอประชุมแม่จ้อย ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ
13 ธ.ค. 61 ถึง 15 ธ.ค. 61 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์