ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 35 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เอี่ยมสะอาด (เหมา)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 45
ที่อยู่ : 10/1 หมู่ 4 ซอยอยู่สบาย ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์มือถือ : 0892047372
อีเมล์ : mao_rumba9@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปทมากร นิลวงค์ (อารอบียะห์)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 43
ที่อยู่ : ซ.ลาดกระบัง46 กทม
เบอร์มือถือ : 0877166115
อีเมล์ : yahnil@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภดล ยิ้มเเย้ม (เอ)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 41
ที่อยู่ : 23หมู่13
เบอร์มือถือ : 0896045312
อีเมล์ : supatcha_chan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ ยิ้มพูลเเย้ม (เกรียง)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 146/45 หมู่บ้านสิริมณี ซอยหทัยราษฎร์39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์มือถือ : 0896826674
อีเมล์ : kringsark@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันเฉลิม สดิษศร (เก่ง)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 47
ที่อยู่ : 23/6 ม.18 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอมร์ จ.อุทัยธานี
เบอร์มือถือ : 0872404115
อีเมล์ : wanhraheon22179@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิตรา แสนโบราณ (จอย)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 46
ที่อยู่ : 48/169 รามคำแหง 104 สะพานสูง กทม.10240
เบอร์มือถือ : 0850767979
อีเมล์ : arisa5533@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญชรัตน์ โกมลดิษฐ์ (เต้)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 55
ที่อยู่ : 21 พัฒนาชนบท3 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กทม.
เบอร์มือถือ : 0982825093
อีเมล์ : nagroprakatoog@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ มุ่งดี (หลุยส์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 56
ที่อยู่ : 131/2m.5
เบอร์มือถือ : 909697863
อีเมล์ : naronglouis@icloud.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : แก้วใจ. แย้มเจริญ (เอี้ยง)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 44
ที่อยู่ : 297. ถ.ประชาพัฒนา ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์มือถือ : 092-614-0607
อีเมล์ : Kaewjai.aa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุญเลิศ เปรมปรี (เอ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 48
ที่อยู่ : 122 หมู่2 ต.หนองปรืออ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เบอร์มือถือ : 0850947829
อีเมล์ : papika@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริชาติ แซ่อ้วง (เอ)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 41
ที่อยู่ : ร้านเราเพื่อนป่า
เบอร์มือถือ : 0995563542
อีเมล์ : prabaopakpanung@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิสาข์ วัสสันต์ (สา)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 46
ที่อยู่ : 211/11 เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ1 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
เบอร์มือถือ : 0924197771
อีเมล์ : wisa_24@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม