ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิเชษฐ โฉมฉาย (เบียร)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 48
อีเมล์ : Pichetchomchay@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Balloon art .co.th
ตำแหน่ง : พนักงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 289/2พัฒนาการ20กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ส.ค. 2560,08:34 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.138.122


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล