ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นคร รักความซื่อ (หมี)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 47
อีเมล์ : nakornseemee@outlook.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มิ.ย. 2560,15:47 น.   หมายเลขไอพี : 115.87.153.214


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล