ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เอี่ยมสะอาด (เหมา)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 45
อีเมล์ : mao_rumba9@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ถนนพระราม 6 กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 เม.ย. 2560,15:21 น.   หมายเลขไอพี : 203.170.16.163


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล