ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพรตพิทยพยัต www.prot.ac.th
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสพม.2 07 พ.ย. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนักเรียนที่มีรายชื่อซำ้ชั้นทุกคน (ตามประกาศหน้าห้องวิชาการ) 16 พ.ค. 60
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 13 พ.ค. 60
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนและตารางกำหนดการกิจกรรมซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2559 31 มี.ค. 60
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 15 มี.ค. 60
E-SAR งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต 22 ก.พ. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานกลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.พ. 60
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 25 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูนาถลดา มนต์ทอง 26 ส.ค. 59
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 110 ชุด 28 มิ.ย. 59
ภาพกิจกรรม
สื่อการเรียนการสอน
Prot E-learning
Computer Multimedia
Computer Project
ผู้บริหาร

นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
    พฤศจิกายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 234
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15161718
1920 21 2223 24 25
26 27 282930  
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560
06 พ.ย. 60 ถึง 08 พ.ย. 60
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560
07 พ.ย. 60 ถึง
หยุดภายใน (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับปริญญา)
09 พ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10 พ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
11 พ.ย. 60 ถึง
เริ่มเรียนกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
13 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขต
13 พ.ย. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาและพบครูประจำวิชา
14 พ.ย. 60 ถึง
พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2/2560
21 พ.ย. 60 ถึง
กิจกรรม The Voice Prot
24 พ.ย. 60 ถึง
พิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60
กิจกรรมการอยูค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60
ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
01 ธ.ค. 60 ถึง 02 ธ.ค. 60
แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
12 ธ.ค. 60 ถึง 14 พ.ย. 60
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
12 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60
จัดทำข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60
สอบนอกตาราง
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60
จัดเย็บข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60
สอบการฟังวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1 – ม.6
22 ธ.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60
สอบ Pre o-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560